انجام پژوهش‌های عمیق و پیش بودن دانش، متوقف بر اطلاع کامل محقق از آثار پژوهشگران دیگر در موضوع مورد نظر است. از این رو، ضرورت و فایده مأخذشناسی های مختلف ، در موضوعات گوناگون روشن می‌گردد.

این مجموعه حاوی معرفی آثار اخلاقی ـ عرفانی امام خمینی ، آثار عمده‌ای که به عنوان مرجع آثار امام شناخته شده است و آثاری درباره اندیشه‌های اخلاقی ـ عرفانی امام می‌باشد.

 

متن کتاب مذکور را از اینجا مشاهده کنید.

. انتهای پیام /*