بخش اول مصاحبه‌ها: آیت‏الله صانعی، آیت‏الله موسوی خوئینی‌ها، آیت‏الله بجنوردی، حجت‏الاسلام دکتر احمدی، دکتر نجفقلی حبیبی، دکتر حداد عادل.

بخش دوم میزگردها: بررسی جایگاه زن با رویکرد نظری و فلسفی، میزگرد جایگاه زن با رویکرد تربیتی ـ نقش زن در خانواده، میزگرد جایگاه زن با رویکرد تربیتی ـ اجتماعی نقش زن در خانواده، میزگرد جایگاه زن با رویکرد فرهنگی و هنری (1)، میزگرد جایگاه زن با رویکرد فرهنگی و هنری (2) و میزگرد جایگاه زن با رویکرد سیاسی

. انتهای پیام /*