شهادت و ایثار در تعالیم عاشورایی امام خمینی (س) / محمد علی ارجمند محبی

نقش اهل بیت امام حسین (ع) در نهضت عاشورا / علیرضا انصاری

تبیین منطق « فدا» در قیام عاشورا و رابطه آن با انقلاب اسلامی ایران / حسن ایدرم

حادثه کربلا در آیینه آمار و ارقام / عباس جعفری

الگوپذیری از نهضت عاشورا / خراسانی حسینی

منگنه ذلت یا شهادت و اهداف کلی قیام عاشورا / سیدصادق حقیقت

شهادت و ایثار در حوزه فرهنگ دینی / محمد رسول دریایی

ایثار و شهادت از دیدگاه حسین (ع) / محمد نقی سالمی

شهادت و ایثار در فرهنگ دینی / محمد علینی

جایگاه شهادت در تعالیم امام خمینی (س) / حسن ملکی

اسوه‌های شهید و شهادت و تعالیم آنان در تاریخ اسلام و نهضت عاشورا / علی نظری منفرد

 

اسامی افراد مصاحبه شونده عبارتند از:

آقایان دکتر احمدی ـ دکتر اعوانی ـ دکترعبدالکریم بی‌آزار شیرازی ـ دکتر حداد عادل ـ دکتردینانی ـ دکتر علی شریعتمداری ـ دکتر شهیدی ـ دکتر محمد صادق لاریجانی ـ دکتر محقق داماد ـ دکتر نظری منفرد.

. انتهای پیام /*