زمان: 12 فروردین 1359/ 15 جمادى الاول 1400

مکان: تهران، شمیران، دربند

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

روز دوازدهم فروردین، سالروز رسمیت یافتن حکومت مستضعفین بر مستکبرین در ایران است؛ سالروز تحقق وعده حق تعالى است. و منت خداى را که ملت مستضعف ایران بر مستکبرین جهان- چه شرقى چه غربى- چیره و پیروز شد.

دوازده فروردین، روز غلبه جنود اللَّه بر جنود شیطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان مؤمن به اوست. ملت ایران این روز را عیدى اسلامى- ملى تلقى مى کند. و آن روز فتح مطلق و نصر به تمام معناست که همه مستضعفین جهان را این نور سنت الهى و سایه پرچم نَصرٌ من اللَّه فرا گیرد. آن روزى که مسلمین جهان با مدد غیبى در هر کشور و قُطْر دست جنایتکار ستمگران و چپاولچیان را از کشور خود قطع کنند و پرچم اسلام و آرم اللَّه اکبر را افراشته نمایند؛ آن روزى که با قیام دلاورانه و بانگ «اللَّه اکبر»، با امثال سادات و هم مسلکان شاه مخلوع، آن کنند که ملت شجاع ایران با محمد رضا پهلوى کرد.

ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند، اکنون مواجه با تحمل ننگ بزرگترى شده اند که با دسیسه و توطئه شیطان بزرگ، بر آنان تحمیل شده است. شیطان بزرگ براى رسیدن به چند سال مَسند جنایت، به هر وسیله ممکن دستاویز و به هر نقشه شیطانى متشبث مى شود؛ محمد رضا را به مصر تحمیل و خود را از آن بى خبر معرفى مى کند. غافل از آنکه ملتها بیدار شده اند و دست امثال او را خوب  خوانده اند. او که گاهى با اشغال نظامى و پیاده کردن چتربازان در لانه جاسوسى و گاهى با محاصره اقتصادى و منزوى کردن کشور، ما را تهدید مى کرد و از آن نتیجه نگرفت، اکنون دست به یک نقشه سیاسى و یک نیرنگ شیطانى زده است و با نرمش و چاپلوسى مى خواهد ما را اغفال کند و قمار سیاسى خود را از رقیبان خود با نیرنگ به ملت ما، ببرد.

این نیرنگ جدید کارتر شبیه همان نیرنگى است که شاه مخلوع در اواخر عمر سلطنت ننگینش زد و در مقابل ملت و روحانیون به چاپلوسى و حیله گرى پرداخت و دسیسه او نقش بر آب شد. آقاى کارتر باید بداند که با فرستادن شاه مخلوع به مصر و عذرخواهى از اشتباهات گذشته و اعتراف به خیانتهاى امریکا به ملتهاى مظلوم- از آن جمله ایران- و راه حل لانه جاسوسى را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم خواستن، به بیراهه رفتن است. حل این مسأله به دست هیچ کس جز ملت شریف ایران و مجلس شوراى اسلامى منبعث از آراى ملت نیست. و باید بداند که حمایت از شاه مخلوع بعد از آن همه جنایات و خیانتهاى بزرگ و آن چپاولگریها مجالى براى حل به اصطلاح شرافتمندانه نگذاشته است. با سپردن شاه مخلوع- دشمن اسلام و ایران- به دست دشمنى که با اعمال ننگین خود مسلمانان جهان را سخت آزرده است، راه حل را پیچیده تر نموده است. عجب آن است که سادات نیز مثل کارتر مدعى است که حس انساندوستى، او را وادار به پذیرفتن شاه مخلوع نموده است اینان که در هر فرصت، ملتهاى بزرگ را که جرمى جز حق طلبى ندارند، از پا درمى آورند، با ادعاى احساس انساندوستى یک نفر جنایتکار را که در ظرف قریب به چهل سال، ملتى بزرگ را به تباهى کشید و دهها هزار انسان بیگناه را به خاک و خون کشید، و نزدیک به صد هزار نفر را مجروح و معلول نمود، و اموال یک ملت فقیر را به یغما برد، پناه داده و از او حمایت نموده و مى نمایند و این را احساس انساندوستى مى نامند و ملت ما و ملت خودشان را به بازى سیاسى مى گیرند.

اکنون که ما گرفتار اشخاصى هستیم که از هیچ امرى و ارتکاب هیچ جرمى براى رسیدن به مَسند چند ساله روگردان نیستند و از دروغگویى و یاوه سرایى و گفتن و حاشا کردن ابا ندارند و مع الأسف داراى قدرت شیطانى نیز مى باشند، بر همه مستضعفین و خصوص مسلمانان جهان است که به خود آیند و از حق و حقیقت دفاع کنند و کشورهاى خودشان را از لوث وجود این اشخاص پاک کنند.

و بر ملت شریف ایران است که در هر مسلکى و با هر گروهى هستند، از اختلاف و نفاق و کارشکنى براى یکدیگر دست بردارند و دشمنان را با وحدت کلمه و اعتصام به «حبل اللَّه» درهم کوبند، و نزاعهاى شخصى و گروهى را که جز از هواى نفس برنمى خیزد و در صورت رشد همه را به تباهى مى کشد و کشور را به خرابى سوق مى دهد کنار گذارند، و گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همه توان خود را صرف قطع امید دشمن اصلى ما امریکا کنند که با سلطه دشمن قدرتمند، براى هیچ یک چیزى باقى نخواهد ماند. من از برادران و خواهران کردستانى مى خواهم که برادرانه با سایر برادران مسلمان خود و در کنار هم از کشور خود دفاع کنید، و ارتش و سایر قواى انتظامى را که خدمتگزاران به کشور و براى امنیت و رفاه ملت تحمل زحمت و مشقت مى کنند، چون برادران خود پذیرا شوید، و به منحرفین که به اسم کرد و ملت کرد مى خواهند کشور شما را به دامن قدرتهاى شیطانى بیندازند و گرفتاریها و رنجهاى سابق را اعاده کنند و از اسلام عزیز و احکام آن اطلاعى ندارند و با آن دشمن هستند، گوش فرا ندهید که با استقرار حکومت اسلامى همه قشرهاى ملت در کنار یکدیگر با امن و امان و رفاه، به خواست خداى متعال ادامه زندگى مى دهند. برادران و خواهران من، اگر خداى نخواسته نهضت اسلامى به شکست گراید، نه کردستان باقى مى ماند و نه خوزستانى و نه استانهاى دیگرى. بیایید براى رضاى خداوند دست از اختلاف بردارید و با برادران دیگر خود با صلح و صفا رفتار کنید، و با تمسک به قدرت الهى از کشور خودتان دفاع نمایید که در این صورت خدا با شماست و هیچ قدرتى نخواهد توانست بر شما غلبه کند.

از خداوند متعال پیروزى اسلام و مسلمین و هدایت منحرفین را خواستارم. و السلام على عباد اللَّه الصالحین.- 12 فروردین 59

روح اللَّه الموسوی الخمینى

(صحیفه امام، ج 12، ص: 219 - 221)

. انتهای پیام /*