پس از انتخاب بنی­ صدر به ریاست جمهوری وی در اولین مصاحبه ­اش اعلام می­کند که نمی­ خواهد با دانشجویان مسلمان حکومتی موازی را قبول کند. ما در ایران دو حکومت داریم حکومت دانشجویان پیرو خط امام و دیگری شورای انقلاب که از نظر وی چنین وضعی قابل قبول نبود. وی حل مشکل گروگانها را منوط به عذر خواهی آمریکا و محترم شمردن استقلال و حاکمیت ایران می داند.  مذاکرات پشت پرده قطب­ زاده باعث می­شود که خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تا چند روز آینده یک هیات امریکایی که از جانب دانشجویان پیرو خط امام دعوت شده ­اند، احتمالاً وارد تهران خواهند داشت. قطب زاده اعلام کرد که به نمایندگی از شورای انقلاب گروگان­ها را تحویل خواهد داد؛ اما دانشجویان اعلام کردند، گروگان­ها را تحویل قطب زاده نخواهند داد. دانشجویان درخواست ملاقات هیات تحقیق را که به تهران آمده بودند، کاری انحرافی خواندند و گروگان ها را برگ برنده خود در مبارزه با آمریکا می­دانست.

منابع مرتبط:

تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم

پیامد های تسخیر

. انتهای پیام /*