از منظر امام خمینی(س)، بسیجی برای  کار و هدف خود منتی بر هیچکس و حتی بر جامعه خود ندارد. او در کار های خود  با خدای خود معامله می کند و بجز از او توقع پاداش ندارد. اولین شاخص در توصیف  یک بسیجی، ارتباط ویژه ای است که بین او و پروردگارش وجود دارد. تفکر بسیجی با خدامحوری آغاز می شود و دیگر شاخصه های آن نیز از همین سنخ است.  امام راحل در این باره می فرماید: «اگر یک ملت که همه جوانهایش مجهز باشند به همین جهازى علاوه بر جهاز دینى و ایمانى که دارند، مجهز به جهازهاى مادى هم باشند، سلاحى هم باشند و یاد گرفته باشند، همچى نباشند که یک تفنگى دستشان آمدند ندانند با آن چه بکنندش. باید یاد بگیرید و یاد بدهید رفقایتان را. جوانها را یادشان بدهید. و همه جا باید این طور بشود که‏ یک مملکت بعد از یک چند سالى بشود یک کشورى با 20 میلیون جوان که دارد بیست میلیون تفنگدار داشته باشد. بیست میلیون ارتش داشته باشد. و این یک همچه مملکتى آسیب بردار نیست. و الآن هم الحمد للَّه آسیب بردار نیست. الآن هم ما پشتیبانمان خداست. و ما براى او نهضت کردیم. براى پیاده کردن دین او نهضت کردیم. و خدا با ماست.و من امیدوارم که شکست براى شما نباشد ان شاء اللَّه. خداوند همه‏ تان را حفظ کند. و این معنایى را که عرض کردم توجه بهش داشته باشید. به رفقایى که دارید، به دستجاتى که هستند آنجا، هر جا که هستند، توجه بدهید.

ر.ک. صحیفه امام، ج11، ص 123

منابع مرتبط:

نقش بسیج در امنیت ملی

بسیج در اندیشه امام

. انتهای پیام /*