مجله کودک 248 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 248 صفحه 19

3.با مقوا یک مستطیل درست کنید و آن را از وسط تا بزنید. حالا حلقه­های نوارهای رنگی را که از قبل آماده کرده­اید، روی مقوا طوری کنار هم قرار دهید تا شکلی درست شود. حالا می­توانید حلقه­ها را در جاهای خودشان روی مقوا بچسبانید. برای این کار کافی است که زیر هر حلقه را چسب بزنید و در محل خودش روی مقوا، بچسبانید. او می­گوید که حسگرهای دستگاهش، رد موجودات فضایی را در این نقطه پیدا کرده­اند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 19