مجله کودک 248 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 248 صفحه 25

جدول مستطیل­های ایستاده افقی 1.همراه سوزن! 2.پلیسی آن معروف است، به معنای بوییدن. 3.همان نوک و منقار پرنده است. 4.اعتقاد و باور قوی 5.حرف تعجب خانم­ها. 6.من و شما. 7.جانشینی 8.دانه­ی خوشبو. 9.همه و روی هم. 10.دمای بالای بدن. عمودی 1.یار وهمراه پاکت! 2.پندار و گمان 3.بر موی سر می­کشند. 4.نامی زنانه،به معنای درخشان و نور دهنده. 5.مرتبه و نیز به معنی فرصت و وقت کاری. 6.نویسنده در زبان عرب. پاسخ جدول شماره گذشته جدول­های دوقلو آنها برای اینکار از وسایل شهربازی استفاده می­کنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 25