مجله کودک 248 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 248 صفحه 35

زنان ماسایی از ارکان مهم قبیله به حساب می­آیند. آنها ساختن کلبه­ها را به عهده دارند. گاوها را مراقبت می­کنند و برای آنها از کیلومترها راه دور، آب می­آورند. یکی از ویژگی­های جالب زنان ماسایی، زیور آلات فلزی آنها است که زن­ها برای راستن، به خود می­آویزند. آنها موهایشان را از ته می­تراشند درحالی که مردان ماسایی موهای خود را بلند می­کنند و آنها را می­بافند. غذای اصلی ماسایی­ها، شیر مخلوط شده یا خون است. آنها خون گاو را می­نوشند و عقیده دارند که خون گوساله وحشی یا گاو، بدن را قوی می­کند. ساختن گردنبند و تولید هنرهای دستی از دیگر کارهای مردم ماسایی است. آنها لوازم و وسایل مختلف را بر اساس فرهنگ خاص خود به هنر دستی تبدیل می­کنند. معمولاً بالای سر این افراد نوشته شده است که اگر به روستاهای ماسایی می­روید، لطفاً به آنها آدامس و سیگار ندهید: زیرا با این کار،شما فرهنگ آنها را نابود می­کنید. سپس از لایه­ی بعدی می­گذرند...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 35