مجله کودک 248 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 248 صفحه 43

در این هنگام، ناگهان چیزی به سفینه­ی کارل برخورد می­کند. بارش شهاب­سنگ­ها در فضا آغاز شده است! آیا جیمی و دوستانش از بارش شهاب سنگ­ها نجات پیدا می­کنند؟ ادامه­ی ماجرا را هفته­ی آینده دنبال کنید. (ادامه دارد)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 248صفحه 43