مجله کودک 29 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 8

بهار نارنج افشین علاء درخت نارنج کوچک من شکوفه آوردنت مبارک لباس خوش رنگ و نونواری که کرده­ای بر تنت مبارک همین که اردیبهشت آمد تو پر شدی از بهار نارنج که ماه آبان بیاوری تو به خانۀ ما هزار نارنج

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 8