مجله کودک 29 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 9

شکوفه­ات رنگ و بوی خود را مگر که از آسمان گرفته؟ که خانه­مان از تو گشته خوشبو حیاطمان از تو جان گرفته خدا کند روز و روزگارت همیشه اردیبهشت باشد که خانه­مان از بهار نارنج همیشه مثل بهشت باشد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 9