مجله کودک 29 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 16

جدول قرینه در این جدول می­بینید که شماره­های داخل خانه­ها قرارداده شده است. شما باید هر شماره را بر طبق دستور (از راست به چپ یا بالا به پایین) تا خانۀ سیاه دنبال کنید. به عنوان مثال شماره یک که فقط شرح آن در بخش «از راست به چپ» آمده، یک کلمۀ 5 حرفی است که باید حروفش از خانۀ شماره یک تا خانۀ بعد از شماره 4 نوشته شود (اگر دقت کنید بعد از آن خانۀ سیاه قرار گرفته است). شرح جدول از راست به چپ: 1. از مصالح ساختمانی که مخلوطش با آب و ماسه، پس از مدتی، مثل سنگ سخت می­شود. 5. زیرۀ آن مشهور است 9. اسم و شهرت 11. همان نهنگ است 12. رنگ شهادت 14. پیدا نیست! 15 غوزۀ پنبه16. صدا و آهنگ 17. درخت انگور 18. جوی خون20. می­گویند بدون آن گنج میسر نمی­شود 23. تله 25. با آن نان می­پزند 27. عهد و قرارداد. 28. صلاح اندیشی و نظرخواهی از دیگران در مورد انجام کاری. از بالا به پایین 2. واحد پول ژاپن 3. می­گویند از پونه بدش می­آید. 4. مادر عرب 6. صورت و رخ 7. دارایی 8 خاندان 10. «اگر» است اما مخفف و کوتاه شده 12. همنشین قدیم قوری 13. دشمنان حضرت علی (ع) که بعد از جنگ صفین از اطاعت و پیروی او خارج شدند 19. نقاشی معروف «... آخر» اثرلئوناردوداوینچی21. توان و رمق 22. بلند قامتی را با این درخت مثال می­زنند 23.اولین ماه زمستانی 24. من و شما 25.غذای بیمار26. به او می­گویند تا دیوار بشنود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 16