مجله کودک 29 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 29 صفحه 17

نیکی بچه داری می کند قسمت دوم دفعه پیش دیدیم که نیکی مراقب دوقلو ها بود اما یکیشان گم شد همان موقع مادر می رسد... خدا رو شکر پس من کیفم رو بردارم و برم! سلام بچه هاتون هر دو اینجان! هردوشون سالم هستن گی گی ای وای... خوب شدم اومدم. در فر رو گذاشته بودم ! بفرمایید برین دیگه...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 29صفحه 17