مجله کودک 326 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 8

مجید ملامحمدی او برادر ماست نه حرف می زد نه نگاه می کرد. خسته بود. موهایی نامرتب داشت. لباسهایش پاره و کثیف بودند. هرکس به مرد سیاه می رسید با تعجب نگاهش می کرد. بعد به او چیزی می گفت. یکی می گفت : «پدرجان ، خانه ات کجاست. چرا این جا نشسته ای؟» دیگری می پرسید : «چند تا بچه داری؟» اما او جواب نمی داد. فقط آه می کشید و به یک جای دور نگاه می کرد. امروز صبح هم مرد سیاه آمد و سرِ جای همیشگی اش نشست. یک دکان دار برایش چند تکه نان خشک آورد. مرد سیاه فقط یک تکه از آن را خورد. بعد پاهای خود را بغل گرفت. چند دقیقه گذشت. شاخه های خشک درخت ها به خاطر باد ، خِش خِش می کردند. کوچه ها پر از برگ زرد شده بود. هواپیمای «لاکهید لایتینگ» ، محصول دیگری از کمپانی لاکهید آمریکا بود که ماموریت های زیادی بر فراز اقیانوس اطلس انجام داد. آلمان ها به این هواپیما ، «شیطان دم چنگالی» می گفتند. این هواپیما برای پرواز در ارتفاع 6100 متری طراحی شده بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 8