مجله کودک 326 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 23

تا بخواد سرشو بچسبونه به تنش ما یه جایی از قلعه قایم شدیم! از دست من نمی تونین فرار کنین! به محض این که اندامم از نو ساخته بشه لشکری جمع می کنم و با استفاده از نیروهای جادوئیم بر دنیا حاکم می شم! اما اول اون دو تا مغز رو می خوام ... یالا پیرمرد ، تا جونتو نگرفتم به من آب بده! ب... ب... بفرمایید ، قمقمه ی آب! و هواپیما می توانست 6 مسلسل 7/12 میلی متری و 6 راکت 7/12 سانتی متری یا 454 کیلوگرم بمب را حمل کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 23