مجله کودک 326 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 39

جدول ستاره های رنگی افقی 1. نفی عرب - عدد تنفسی! 2. به این فصل زیبا نزدیک می شویم. 3. پایه ، ریشه و بن - قلب - پسوند شباهت 4. از حال پیاده خبر ندارد - دارایی. 5. حرف ندا - میوه خام. 6. «ادوارد جِنِر» واکسن این بیماری مسری را کشف کرد - سِر. 7. تکرار آن ، صدای سگ است - واحد مقیاس سطح برابر با 100 مترمربع - ماه زمستانی. 8. آبی که فرد تشنه ، در رویا ، در بیایان می بیند. 9. عدد دونده - اثر چربی برروی لباس. عمودی 1. وسیله ی دستی برای دروی محصول - نخست. 2. جمع سابقه. 3. مایع حیاتی - قبیله - جهت و سمت. 4. از بین رفته و ضایع شده - سگ بیمار. 5. خاندان - علامت مفعول بی واسطه. 6. خیر نیست - از پونه بدش می آید - مخترع تلفن 7. گاهی از کاهو ، خیار و گوجه فرنگی درست می شود. 8. هر دوازده ماه را گویند - هنگام سواری با اسب ، برروی آن می نشینند. پاسخ جدول شماره گذشته جدول سی خانه ای این هواپیما برای اولین بار در سال آخر جنگ دوم جهانی (1944) به خدمت گرفته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 39