مجله کودک 326 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 326 صفحه 42

بهای اشتراک تا پایان سال 1384 هرماه 4 شماره ، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست» : · خاورمیانه (کشورهای همجوار) 7000 ریال · اروپا ، آفریقا ، ژاپن 8000 ریال · آمریکا ، کانادا ، استرالیا ، 9500 ریال بستگان هریک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند ، می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور واریز فرمایند. نشانی : اصفهان - خیابان شیخ بهایی مقابل بیمارستان مهرگان نمایندگی چاپ و نشر عروج تلفن : 2364577 فرم اشتراک نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد : .. / / 13 تحصیلات : نشانی : کدپستی : تلفن : شروع اشتراک از شماره : تا شماره : امضاء شکل خاص بال هواپیمای «کورسر» قدرت مانور و چرخش خوبی به هواپیما می داد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 326صفحه 42