مجله کودک 371 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 19

اولین وبلاگها تاریخچه اینترنت به ما میگوید که از سال 1996 اولین وبلاگها در دنیای اینترنت قدم نهادند. در آن زمان هنوز اینترنت به گستردگی امروز نرسیده بود. وبلاگهای اولیه مانند امروز براساس ذوق و سلیقه وبلاگنویس درست میشد. در واقع حالتی شبیه دفترچه خاطرات شخص در وبلاگهای اولیه دیده میشود. البته در آن زمان فنآوریهای اینترنت مانند امروز توانمند نشده بود و تعداد وبلاگها نیز بسیار محدود و اندک بود. امروزه رشد وبلاگها آن قدر زیاد شده که کارشناسان میگویند، هر چهل ثانیه یک وبلاگ جدید تولید میشود. در هر حال به اشتراک گذاشتن دانش و نظرات در اصل کار خوبی است. اما بهتر است در برخورد با وبلاگها و نقطه نظرات آنها، مراقب بود تا مبادا افرادی که قصد بدی از ایجاد وبلاگ دارند بر ذهن و نظریات ایشان تأثیر نگذارند. ○ چه اختراعی، کی و توسط چه کسی؟ * قرن دوازدهم میلادی ٭قرن دوازدهم میلادی · صد سال پس از شروع قرن دوازدهم یعنی در سال 1100 میلادی، چینیها چرتکه را برای حساب و کتاب اختراع کردند. · سال 1121 میلادی؛ ایرانیها نوعی ترازو به نام ترازوی هیدرواستاتیک را ساختند. · سال 1128 میلادی؛ اسلحه توپ در چین و اروپا ساخته شد. · سال 1154؛ در سوریه ساعت زنگدار ساخته شد. · سال 1190؛ ایتالیاییها، قطبنما را اختراع کردند و در مسافرتهای دریایی از آن بهره بردند. (ادامه دارد) در این فاصله، ایوا، داخل بدن وال ای را بررسی میکند تا ببیند گیاه آنجاست یا نه.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 19