مجله کودک 371 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 371 صفحه 24

فضای بیکران و سیاره اوریون بیب بیب هشدار گروه تخریب برای نابودی ما حرکت کردن امیدوارم زودتر لوسو ماموریتشو انجام بده و به ما ملحق بشه در غیر اینصورت در غیر اینصورت چه روی خواهد داد؟ماموریت لوسو به کجا خواهد انجامید؟ه فته آینده ماجرا را دنبال کنید. خلاصه دخترم تو مادرشی و باید بیشتر حواست به کارهاش باشه وال ای برای ابراز دوستی و محبت به سوی کاپیتان میآید و دست او را میگیرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 371صفحه 24