مجله کودک 373 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 373 صفحه 17

دوشنبه 28 بهمن ـبیستم صفر ـ اربعین حسینی چهل شبانهروز درد و غم چهل روز پس از فاجعه جانگداز عاشورا، زینب (س) و کاروان اسرای سرافراز، در شام چنان پرده از حقیقت عاشورا و مظلومیت حسین (ع) برداشتند که بیتردید تا امروز و تا انتهای تاریخ این حماسه جاودان خواهد ماند. زینب (س) در شرایطی به افشاگری رسوا نمودن حاکمیت یزید اقدام میکرد که شبها در خرابههای شام با اهل بیت حسین (ع) به سختی روزگار میگذرانید. کاروان آزادگان به جای مانده از واقعه کربلا در خرابهای سکونتشان داده بودند که سقفی نداشت و دیوارهای ترکخورده آن هر لحظه احتمال خراب شدن داشت. آنها روزها از شدت گرما و شبها از سوز سرما، آرامش نداشتند و تشنگی و گرسنگی نیز آنها را تهدید میکرد. در همین اوضاع نامناسب، سخنرانیهای کوبنده زینب (س) چنان به شهر شام روحیهی انقلابی داده بود که همگان رسوایی حاکمان را لمس میکردند. اربعین سید و سالار شهیدان پایان حماسهی جاودانی حسین (ع) نیست بلکه آغازی برآن است. او نقشهای در سر روباتی خود دارد. اما آن را به وال ای نمیگوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 373صفحه 17