مجله کودک 399 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 7

ای بهاران خرّم خوبی پیچک سبز دستهایت کو؟ آفتابی که در نگاهت بود گرمی خفته درصدایت کو؟ **** رفتی و کوفه کوفه حسرت را در دلِ شیعه شعله ور کردی آهِ آتش گرفتة ما را در هوایت پرنده تر کردی **** رد پای توسبز می ماند در دل کوچه های کوفه ولی ای بهار همیشه جاری و سبز ای امام گُل و شکوفه ، علی 1 Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت ابوظبی Ÿ قیمت : 35 واحد Ÿ سال انتشار : 1975

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 7