مجله کودک 399 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 31

چند اعتقاد غلط درباره ورزش اگر از کسی که وزش نمی کند ، بپرسید که جرا به این کار مفید دست نمی زند ، اغلب عذر و بهانه هایی می تراشند که نشانه ی اعتقاد غلط آنها درباره ی ورزش است. · گروهی می گویند که وقت کافی برای ورزش ندارند . البته اگر برنامه روزانه یکی از این افراد رامشاهده کنید ، می بینید که ساعتها روبروی تلویزیون و روی کاناپه لم داده اند. · بعضی می گویند چون درست غذا می خورم پس نیازی به ورزش ندارم . این حرف هم اصلاً درست نیست . فکر کنید با کم غذا خوردن یا خوب غذا خوردن، عضلات و هیکل انسان هم خوب می ماند. · بعضی دیگر می گویند که یک مدت ورزش می کنند اما گاهی به خود مرخصی می دهند . این کار با بهتر از ورزش نکردن است . اما می دانید دوباره ورزش را از سر گرفتن کمی سخت است؟ · همه این حرفها را دور بیندازید و شروع به ورزش کردنکنید . با نرمش های ساده شروع کنید کاری ندارد..... موضوع تمبر: نقاشی از کودک 7 ساله ایرانی Ÿ قیمت : 2 ریال Ÿ سال انتشار : 1970

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 31