مجله کودک 399 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 399 صفحه 32

انتشارات اشک برای کودکان دوره ابتدایی تحصیلی کتاب داستانی چاپ و منتشر کرده است که نام آن « سه خواهر دانا» است. موضوع این داستان برگرفته از یک افسانه عامیانه است . کتاب داستان سه خواهر دانا توسط، «یوسف یعقوبی» نوشته و در پنج هزار جلد چاپ شده است. برای آشنایی بیشتر شما با این داستان ، قسمتی از آن را برایتان چاپ کرده ایم که با هم می خوانیم. موضوع تمبر: انقلاب اسلامی - نوروز Ÿ قیمت : 2 ریال Ÿ سال انتشار : 1358 هجری شمسی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 399صفحه 32