مجله کودک 83 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 83 صفحه 34

دوست کودکان بهای اشتراک : تا پایان 1382 هر ماه 4 شماره ، هر شماره 1200 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید. (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران ، خیابان انقلاب ، چهارراه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان مجله دوست ارسال فرمایید. دوستان عزیز لطفاً قسمتهای مشخص شده را بریده و خودتان یک پاکت نامه با آن بسازید و برای ما بفرستید. فرم اشتراک نام : ........................................................................... ............................................ نام خانوادگی : ............................. .......................................................................... تاریخ تولد : ........................................................ تحصیلات : ............................... نشانی : ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................................ کدپستی : ........................................................................... تلفن : ........................................................................... شروع اشتراک از شماره : ........................................................ تا شماره : .......................................... امضاء

مجلات دوست کودکانمجله کودک 83صفحه 34