مجله کودک 127 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 127 صفحه 15

جدال در کهکشان نویسنده: رایدر ویندهم مترجم: نادیا علاء وای بر من. این هست یک افضاح. آرتو. من را آورد پایین لطفا. دور ... این نیست اصلا بامزه! سیستم های من داغ کرد. کسی من را آورد پایین لطفا! هه ... هه ... هه ...

مجلات دوست کودکانمجله کودک 127صفحه 15