مجله کودک 215 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 13

ما تمام احتیاطهای لازم را انجام میدهیم. نمیتوان اسم ترس روی آن گذاشت. ما از سیستمهای حفاظتی و امنیتی بسیاری مانند آژیرهای حساس استفاده میکنیم، واحد حراست داریم، به وقت لزوم با پلیس 110 تماس میگیریم و ... همین الان اگر آنجا را نگاه کنید مأمور نیروی انتظامی برای سرکشی به داخل بانک آمده است. آنها نظارت بر عملکرد بانکها میکنند و اگر بانکی از لحاظ امنیتی دارای ضعفی باشد تذکر میدهند و تبادل نظر میکنند. · چکار میتوانیم بکنیم که یکی از جایزههای گندهی بانک را ببریم!؟ یکی از انواع حسابهای سپردهای که داریم قرضالحسنه است و در آن سپردهگذاران از اجر معنوی کارشان برخوردار میشوند. بانکها در دادن تسهیلات قرضالحسنه پیشقدم بودهاند، پولهایی را که مردم میخواهند صرف امور خیر کنند را در یک جا جمع میکنند و از آن پولها تسهیلاتی مانند وام ازدواج، وام درمان، وام ضروری و ... به مردم میدهند. برای تشویق مردم به مشارکت در این امر خیر، بانکها گاهی جایزه تعیین میکنند که برحسب قرعهکشی به تعدادی از سپردهگذاران تعلق میگیرد وگرنه بزرگترین جایزهای که سپردهگذاران این نوع حساب میبرند همان اجر معنوی است. · اگر کسی از شما وام بگیرد و قسطهای آنرا برایتان نیاورد، دعوایش میکنید؟ هیچ طلبکاری محترمتر و بهتر از بانک نیست و کلیه همکاران ما در سیستم بانکی کشور خدمتگزار مردم هستند و ما هیچ دعوایی به آن شکلی که شما میگویید با کسی نداریم. اما طبیعی است که بانک در قبال وامی که میدهد، باید اقساط آنرا وصول کند. پیش از دادن وام، از وامگیرنده سفته و یا ملکی به عنوان وثیقه گرفته میشود و بوسیلة آن وثیقه، از ضامن آن شاخص و یا از طریق قانون اعمال وصول انجام میگیرد. · چند فرزند دارید؟ دو دختر و یک پسر: مریم، مهران و مرجان. · دوست دارید که آقا مهران رئیس بانک شود؟ دوست دارم فرزندانم در کارشان موفق و برای مردم و جامعه فردی مفید باشند. حالا هیچ فرقی نمیکند در چه شغلی به کار مشغول شوند. پدر و مادر جو، تصمیم میگیرند موش کوچک را به فرزندخواندگی قبول کنند. مسئول پرورشگاه میپرسد که آیا آنها مطمئن هستند که از پس منحصر به فرد بودن موش کوچولو برمیآیند یا نه؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 13