مجله کودک 215 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 215 صفحه 17

¡¡¡ عقرب نیش کشنده عقرب در انتهای دم آنها قرار دارد. عقرب نیش خود را برای کشتن همنوعان خود هم استفاده میکند. عقربها اگر برای مدتی غذا گیرشان نیاید، همدیگر را با نیش خود از پا درمیآورند و میخورند. ¡¡¡ سوسک بله! تعجب نکنید بعضی انواع سوسکها هم سلاح شیمیایی بر علیه دشمن خود به کار میبرند. خوشبختانه این نوع سوسکها در محیط زندگی ما وجود ندارند. سوسکی که سلاح شیمیایی دارد، سوراخی در قسمت پشت بدن خود دارد که میتواند گاز شیمیایی اشکآوری را از آنجا به سمت حریف پرتاب کند. او این کار را با سرعت و تا 20 مرتبه انجام میدهد. ¡¡¡ پروانه بعضی انواع پروانه، وقتی در دوران نوزادی به سر میبرند، مادهای به دور خود ترشح میکنند تا نوزاد درون آن رشد کند. این ماده، ظاهراً لقمه مناسبی برای حیوانات دیگر است اما ماده سمی و خطرناکی دارد که با خوردن آن، حیوان میمیرد. او با چمدان کوچک خود وارد خانه میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 215صفحه 17