مجله کودک 219 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 6

نان و پروانه به مناسب عید غدیر محمد کاظم مزینانی عید سعید غدیر خم، مبارک باد! از بس که قلبش مهربان بود پروانهها را پر نمیداد او شمع مردم بود و اشکش بوی گل و پروانه میداد vvv پدر قلابی استوارت از او میخواهد که برای رفتن به یک مهمانی آماده شود. او پنهانی قصد دارد استوارت را به اسموکی و دار و دستهاش تحویل دهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 6