مجله کودک 219 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 14

ادیان، مذاهب و اعتقادات مردم جهان کتاب مقدس مسیحیان حضرت مسیح (ع) جز یک بار که با انگشت خود بر خاک نوشت، نوشتهای از خود باقی نگذاشت. اما انجیل کتاب مقدس مسیحیان سراسر جهان، کتابی آسمانی است که اصول و تعالیم مسیحیت در آن نوشته شده است. کتابهای مقدس مسیحیان به دو گروه تقسیم میشوند: بخش اول کتاب مقدس به «عهد عتیق» معروف است و بخش دوم به «عهد جدید» شناخته میشود. عهد عتیق کتاب دینی یهودیان است و عهد جدید شامل چهار کتاب انجیل، تعدادی نامه مربوط به بزرگان دین مسیح و چند رساله است. ··· در کتاب مقدس مسیحیان، حکایتها و داستانهای پندآموز زیادی نوشته شده است. یکی از این حکایات، مربوط به حضرت یونس (ع) است. ماجرای یونس (ع) و ماهی دریا، در کتاب دینی ما مسلمانان نیز آورده شده است. استوارت کوچولو وارد پارک مرکزی شهر میشود و غافل از توطئهای که در کمین اوست به سوی خانه لیتلها در حال رانندگی است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 14