مجله کودک 219 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 219 صفحه 28

کبوتر دلاور کبوتر کوچک و لاغری به نام «وَلیانت» در سالهای جنگ دوم جهانی زندگی میکند. او در این آرزو است که به واحد کبوترهای نامهرسان ارتش سلطنتی انگلستان برود. اما جثه او کوچک و نحیف است. وظیفه این واحد، رساندن نامهها و پیامهای مهم از ارتش انگلستان به نیروی مقاومت فرانسه و برعکس است. نیروهای این دو کشور به همراه نیروهای ارتش شوروی (روسیه فعلی) و آمریکا بر علیه ارتش آلمان و متحدان او در حال نبرد هستند. اوضاع و احوال واحد کبوترهای نامهرسان بسیار وخیم است زیرا تعداد زیادی از کبوترهای این واحد، توسط واحد عقابهای ارتش آلمان شکار شدهاند. این وضعیت باعث شده است تا قسمت ثبت نام کبوترهای اسنوبل میگوید که پس از رفتن او، لیتلها از فرصت استفاده کردند و به مهمانی، سینما و مسافرت تفریحی میروند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 219صفحه 28