مجله کودک 221 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 221 صفحه 23

حداکثر سرعت : 360 کیلومتر در ساعت وزن : 17 هزار کیلوگرم (بدون بمب)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 221صفحه 23