مجله کودک 222 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 21

طول بال: 11 متر اسلحه: مسلسل 37 میلی­متری کانن- دو مسلسل 20 میلی­متری کانن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 21