مجله کودک 222 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 222 صفحه 39

طول بال: 8 متر و 90 سانتی­متر اسلحه: یک مسلسل 7/12 میلی­متری حداکثر ظرفیت حمل بمب؛ 500 کیلوگرم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 222صفحه 39