مجله کودک 225 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 3

مبینا محمدی / 8 ساله / از گرگان مصدق­رضا قمی / 10 ساله / از قم آرزو صالحی / 9 ساله / از ملارد دوست با خدا بسیار مهربان بود . انگار از آسمان آمده بود. کلماتش زیبا بود انگار نوری از خدا در سینه­اش داشت. کاش دوباره دستش را بر صورتم می­گذاشت تا چشمانم را پیدا کند و با آن عمق وجودم را بیابد. او زیبایی­های هر چیز را بهتر از من می­دید : او زیبایی رگبار بهار را با چشمان گوش­هاش می­دید او سپیدی برف زمستان را با دست­هایش می­دید آبی دریاها را با گوش­هایش می­دید او هفت رنگ پاییز را با گذاشتن برگ­های خشکیده در زیر پاهایش می­دید او نگاهی نداشت که من گرمای نگاهش را ببینم اما گرمایی به اندازه­ی گرمای خورشید در صدایش موج می­زد، من فکر می­کردم او نمی­بیند، اما او می­دید، با چشمان دست­هایش با چشمان گوش­هایش با چشمان دلش دلی هم اندازه­ی ستاره­ها دلی هم اندازه­ی کهکشان­ها دلی هم اندازه کیهان. او خیلی زودتر از من خدا را فهمیده بود او بدون خواندن درس­های دینی و قرآن پی برد که خدا کیست. او یک پروانه­ی آزاد بود که بال نداشت بال­هایش شکسته بود اما می توانست هر جا که دوست داشت برود ولی نه با بال­های رنگارنگش، با بال­های پر نقش و نگار دلش که همچون دو چشم بینای سبز رنگ زیبا بود او خوب بلد بود پرواز کند. پرواز کردن او دیدن هر چیز بود ، او چیزی را نمی­دید ، اما نه او یک چیز را می­دید او خدایش را می­دید او عظمت خدایش را می­دید، او بخشندگی خدایش را می­دید. او نابینا بود اما نه، او نابینا نبود، او می­توانست ببیند دل من چه رنگی است . او می­توانست ببیند دل من هر چقدر هم بزرگ باشد کوچکتر از دل اوست . او یک دوست بود . یک دوست نابینا . یک دوست با خدا . آتنا عبدی - 12 ساله از رشت عباس محمدنژاد / از رشت کرم قشنگ و بیکار روی درخت انار خوابای بد می­بینه خواب کلاغ شیطون که با نوکش گرفته می­بردش آسمون کرم قشنگ و بیکار روی بوته خیار خوابای بد می­بینه خواب یه مرغ شیطون که نوک می­زند سر اون! ماه قشنگ و توپولی وقتی که گردی خوشگلی شبا می­یای پیش ما قصه می­گی برای ما می­گی بچه­ها خواب بخوابید خوابای خوب خوب ببینید! / الهة خوشبختی 7 ساله از تهران لطیفه پدر: پرویز ساعت کجاست ؟ پرویز: پدر جان ساعتم همیشه جلو می­رفت. امروز آن­قدر جلو رفت که هر چه گشتم پیدایش نکردم 1 چیستان کدام فلز است که اگر نام آن را برعکس کنیم نام یک سبزی نارنجی رنگ می­شود ؟ جواب : جیوه زرد و طلایی، شکل خیارم روی درختم، همیشه ندارم . جواب : موز حمیده بدرقه 12 ساله از تهران مقدمه هفته گذشته و در جلد چهارم کتاب در مجله ویژه هواپیماهای جنگی جنگ جهانی دوم، با هواپیماهای جنگی انگلستان، آشنا شدید . یکی دیگر از قدرت­های هوایی در این نبرد جهانی ، آمریکا بود . این کشور هر چند با محل نبرد فاصله زیادی داشت، اما هواپیماهایش در جبهه متفقین ، کمک­های بسیاری به سود متفقین می­کردند . در این شماره با تعدادی از هواپیماهای آمریکایی شرکت کننده در جنگ دوم جهانی آشنا می­شوید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 3