مجله کودک 225 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 21

طول بال : 10 متر و 16 سانتی­متر اسلحه : 4 مسلسل 7/12 میلی­متری - 227 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 21