مجله کودک 225 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 22

نام هواپیما : SB 2C - هل­دایور کشور سازنده : آمریکا موتور : رایت 14 سیلندر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 22