مجله کودک 225 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 225 صفحه 24

طول بال : 11 متر و 18 سانتی­متر اسلحه :- 4 مسلسل 7/12 میلی­متری - 2 مسلسل 6/7 میلی­متری - 907 کیلوگرم بمب

مجلات دوست کودکانمجله کودک 225صفحه 24