مجله کودک 370 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 4

یک خاطره هزار پند این انگشتر برای مرد حرام است حضرت امام (س) در همه حال، وظیفه خود میدانستند که امر به معرف کنند. پس از فوت آیتا... کاشانی، عدهای از اقشار مختلف مردم تهران، برای دیدن حضرت امام به قم آمدند. آنها در ملاقات خود با ایشان با صدای بلند میگفتند: «الکاشانی رجع الینا مرجعاً.» یعنی اگر کاشانی رفت، ولی به جای ایشان خمینی به ما برگشت در حالی که مرجع بود. منظور آنها این بود که یعنی فردی به ما داده شده است که تمام خصوصیات مرحوم کاشانی را دارد به اضافه اینکه مرجع هم است. در صورتی که آیتا... کاشانی مرجع تقلید نبود. برای این کار او خود را پشت ایوا پنهان میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 4