مجله کودک 370 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 13

با فضای آن آشنایی داشته باشد و در نهایت هم یک قصه کاملاً آشنا مورد نظرم قرار گرفت. این ایده را با آقای شاهین قنبری که مشاور و کارگردان این بازی هستند در میان گذاشتم و کار شروع شد. · شما چند فرزند دارید؟ دو پسر به نامهای حسین و علی. · آنها با کامپیوتر سروکار دارند؟ حسین که فقط 4 سال دارد اما علی 8 ساله است و با کامپیوتر کار میکند. · علی روزی چند ساعت با بازیای که پدرش ساخته است بازی میکند؟ به طور جدی آن را بازی نمیکند. · چرا؟ چون تمام کُدهای بازی را بلد است. · کُدهای بازی را از زیر زبان پدرش بیرون کشیده است؟ خب میشود گفت که یکی از کارشناسان ما در ساخت این بازی خود پسرم بوده است. او مورد آزمایش بازی ما بود و هر مرحلهای را که میساختیم از او میخواستیم آن را امتحان کند و نظر بدهد. بهترین کارشناسان برای بررسی آنچه که ما ساختهایم کودکان هستند چون اصلاً مخاطبان ما آنها هستند. ما در تمام مراحل ساخت بازی از نظرات او استفاده میکردیم. هر ایرادی که میگرفت و یا هر جایش را که میگفت بد است ما آن را تغییر میدادیم. باید از منظر بچهها به این قضیه نگاه میکردیم و از نظر آنها استفاده میکردیم. نه تنها از نظرات پسرم بلکه در نمایشگاه الکامپ از تمام بچههایی که در مسابقات ما شرکت میکردند نظرخواهی کردیم. سعی براین بوده است که کار در نهایت مطلوب کودکان باشد. · خود شما هم بازی میکنید؟ الآن که دیگر حتماً باید بازی کنیم. کسی میتواند بازیساز خوبی باشد که بازیکن خوبی هم باشد و با بازیهای روز دنیا آشنایی داشته باشد. البته خود من بجای بازی کردن بیشتر بازی میبینم و سعی میکنم بجای اینکه وقت بگذارم و مراحل یک بازی را خودم طی کنم بازیهای انجام شده را نگاه کنم، اما اعضای تیم را موظف به این کردهام که مدتی در روز را به بازیکردن اختصاص دهند. ادامه دارد تعقیب و گریز همچنان ادامه پیدا میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 13