مجله کودک 370 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 370 صفحه 38

هشت حشرات در تصویر باید 6 معما را حل کنید: 1ـ دو جفت (نر و ماده) کفشدوزک رنگی بر روی برگهای سمت راست و چپ تصویر قرار گرفتهاند. در برگهای زیرین آنها کدام بچهها مربوط به کدام جفت است (باید ویژگیهای رنگی مربوط به هر جفت را در فرزندانشان پیدا کنید). هر جفت کفشدوزک، 8 فرزند دارد. 2ـ ملکه مورچههای سیاه در تونل وسط تصویر گیر افتاده است و هر لحظه ممکن است مورچههای قرمز به او حمله کنند. به مورچه سیاه دیگری که بیرون کانالهای زیرزمینی ایستاده است کمک کنید تا ملکه را نجات دهد. دمای راکتور هستهای، سیستم مکانیکی سفینه، تعداد سرنشینان،مقدار غذا و... از جمله گزارشهایی هستند که کاپیتان به آنها رسیدگی میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 370صفحه 38