مجله کودک 483 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 27

ولی امروز چشمم به رویش اشک پاشید سپس تابید بر آن هزاران ذره خورشید  اتو کردم دلم را و آوردم برایت دعا کردم بیاید به رنگ گریههایت  دلم فرقی نکرده همان پیراهن نوست دوباره امتحان کن ببین اندازهی توست؟! سرباز ارتش مالایا- سال 1953

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 27