مجله کودک 483 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 483 صفحه 43

سرباز ارتش لهستان- اعزامی به روسیه- سال 1941- جنگ جهانی دوم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 483صفحه 43