مجله کودک 100 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 4

آینه دوست یلدا چهره ساز، 10 ساله، از تهران ثریا خادم زاده، 10 ساله ازاهواز سلام به دستاندرکاران مجله دوست: من سعید برابادی هستم و میخواهم چند مطلب خواندنی را برای شما نقل کنم. امیدوارم اگر آنها را مناسب دیدید چاپ کنید. چستان: ۱- آن چه باشد که مظهر دین است اولش (ب) و آخرش (سین) است؟ ۲- کدام رحمت است که خلق از آن گریزانند؟ ۳- آن چیست که تنش زرد است و جامهاش سبز و موهایش سفید؟ جوابها: ۱- قرآن (که با بسمالله شروع میشود و با «س» ناس تمام میشود.) ۲- باران ۳- ذرت لطیفه: مردی به ساندویج فروشی رفت. فروشنده که ساندویج را آماده کرد، خواست در کاغذ بپیچد که مرد گفت: «لطفا در کارتن بپیچید. چون آن دفعه که در کاغذ پیچیدید، سیر نشدم! سعید برابادی کلاس اول راهنمایی از اسفراین آیا میدانید کدام پرنده به سمت عقب هم میتواند پرواز کند؟ مرغ کوچک مگسخوار میتواند در جا پرواز کند. این پرنده در حالی که در جا پرواز میکند، شهد گیاهان را میمکد. مرغ مگسخوار میتواند حتی عقبعقب هم پرواز کند. کاری که هیچ پرنده دیگری قادر به انجام آن نیست. کدام حشره مثل انسان کشاورزی میکند؟ مورچههای «برگبر» که در آمریکا زندگی میکنند. مانند انسان کشاورزی میکنند. آنها برگ گیاهان را خرد کرده و به لانه خود میبرند. بعد برگها را میجوند و نوعی کود شیمیایی میسازند. آن وقت در پرورش قارچها از این کود استفاده میکنند. این مورچهها گذشته از کشاورزی، دامداری هم میکنند. آنها شتهها را پرورش میدهند و از شیرهای که آنها ترشح میکنند، میخورند. هواپیماهای مسافر یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچکس نبود. در یک پایگاه نظامی، تعدادی جت جنگی وجود داشت. آنها در آن پایگاه زندگی خوبی نداشتند. چون خلبانان با آنها بدرفتاری میکردند و مواظبشان نبودند. تا این که آنها کمکم اوراق شدند. این جتها روزی با هم تصمیم گرفتند که از آنجا فرار کنند. آنها با نقشهای دقیق، در صبح زود فرار کردند و خلبانان وقتی رسیدند، که دیگر دیر شده بود. آنها وقتی دیدند که جتها بدون خلبان از باند پرواز به هوا برخاستند، بسیار حیرت کردند. آن جتها پس از چند روز وقتی که دیگر سوخت نداشتند، در نزدیکترین باند پرواز ایستادند. خوشبختانه خلبانان آن پایگاه خوب بودند و آنها با خوبی و خوشی زندگی کردند. نویسنده: عارف قلیزاده /۱۱ ساله از اصفهان پیوند طاهری نگین مرادی، 5 ساله، از اصفهان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 4