مجله کودک 100 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 100 صفحه 9

تصویرگری در بخش تصویرگری، مطالبی که قرار است تصاویر مشخصی همراهشان چاپ شود. توسط تصویرگران مجله تصویرگری میشود. تصاویر آماده، از بخش تصویرگری برای صفحهآرایی به بخش مدیریت هنری مجله میروند. بد نیست بدانید قصههای مصور، داستان دوست، د مثل دوست، شعر و مدرسه دوست از جمله بخشهایی است که معمولا همیشه نیاز به تصویرگری دارند. عکس تعداد زیادی از مطالب مجله دوست، به جای نقاشی، نیاز به عکس مناسب دارد. از جمله آنها میتوان به بخشهای مثل تصویر دوست، دیدار دوست و گزارش دوست اشاره کرد. معمولا عکسهای موردنیاز مجله از دو طریق تهیه میشود، یکی از طریق استفاده از آرشیوهای عکس، و یکی هم با عکاسی از سوژه موردنظر هر مطلب، در هر دو صورت عکسهای موردنیاز، توسط بخش عکاسی مجله، تهیه میشود و درست مانند تصویر، برای صفحهآرایی به بخش مدیریت هنری میرود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 100صفحه 9