مجله نوجوان 25 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 25 صفحه 16

سوژه طلایی ما چگونه می شنویم؟ امواج صوتی سبب ارتعاش پرده گوش و در نتیجه استخوان چکشی که به آن پیوسته است می شوند. در اثر این ارتعاش ، استخوان چکشی ضربه هایی به استخوان سندانی وارد می آورد. استخوان سندانی این ضربه ها را به استخوان رکابی منتقل می کند که آن هم به نوبه خود باعث مرتعش شدن مایع درون گوش می شود. ارتعاش مایع درون مجراها ، اعصاب شنوایی را تحریک می کند. این اعصاب تحریک را به مغز می برند و در قسمت مربوط به شنوایی مغز این تحریک به عنوان صدا تفسیر می شود. قلب ما در چهار مرحله کار می کند قلب ماهیچه ای است که اندازه آن معادل مشت بسته صاحب آن است. این ماهیچه در چهار مرحله کار می کند. 1- دهلیز منقبض می شود و خون را با فشار به بطن می فرستد. 2- بطن منقبض می شود. دریچه سه لختی بسته شده و دریچه میترال گشوده می شود و خون به سرخرگها می ریزد. 3- بطنها به حالت آزاد در می آیند و دریچه های میترال بسته می شوند و دریچه های سه لختی بازمی شوند ، خون وارد بطنها می شود. 4- خون وارد دهلیزها و بطنها می شود. قلب به حالت آزاد درمی آید و لحظه ای بسیار کوتاه استراحت می کند. چگونه بوهای مختلف را تشخیص می دهیم بینی ، اندام حس بویایی است ، به هنگام نفس کشیدن ممکن است گازهای مخصوص همراه هوا وارد بینی شوند ، این گازها همین که با یاخته های مخاطی سطح درونی قسمت بالای بینی مجاور می شوند ، باعث تحریکاتی می شوند ، که به وسیله یک جفت عصب به مغز می روند و در آنجا به عنوان بو تعبیر می شود. چگونه مزه های گوناگون را می فهمیم اعضای حس چشایی که غده های چشایی نامیده می شوند ، در زیر سطح زبان و در سه نقطه؟ قرار دارند بعضی مواد باعث می شوند که این غده ها مزه ها را احساس کنند. اینکه چگونه این احساس به وجود می آید ، هنوز شناخته نشده است. طعم هم مثل بو شاید نتیجه واکنشهای شیمیایی ملایمی باشد. این حسها ، شوری ، تلخی ، شیرینی و ترشی هستند. چرا نفس می کشیم؟ می دانیم که یاخته های بدن به اکسیژن نیاز دارند پس برای به دست آوردن اکسیژن باید با نفس کشیدن هوا را وارد کنیم. در بدن انسان زیر ششها ماهیچه پهن و نیرومندی به نام دیافراگم است. هنگامی که این ماهیچه ها به سوی پایین کشیده می شوند. دنده ها بالا می روند و حجم قفسه سینه زیاد می شود. حالا فشار هوای خارج که بیشتر از فشار هوای درون ششهاست ، باعث ورود هوا به حلق و نای و سپس به ششها می شوند. ترکیبات خون خون از دو بخش مایع و جامد تشکیل یافته است ، قسمت مایع خون پلاسما نام دارد ، قسمت جامع عبارت است از گلبولهای سرخ ، گلبولهای سفید و پلاکتها.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 25صفحه 16