مجله نوجوان 28 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 28 صفحه 15

سوژه طلایی پول چرک کف دست از قدیم گفته اند که پول ، چرک کف دست است. خیلی از آدمها از بس که پول داشتند بدبخت شدند و خیلی های دیگر از بس پول نداشتند بدبخت شدند. بعضی ها پولدار که می شوند اخلاقشان عوض می شود. بعضی ها خودشان را می کشند که پولدار شوند و بعضی ها پولدار می شوند که نمیرند. بعضی ها پول را هدف زندگی می دانند و برخی دیگر از پول ، فقط به عنوان یک وسیله استفاده می کنند. پول دل بعضی ها را روشن و چشم بعضی های دیگر را کور می کند. ما که نفهمیدیم پول چیز خوبی است یا چیز بدی است. فقط می دانیم که خدا با پول خیلی ها را امتحان می کند. حالا پول و ثروت بهتر است یا قبول شدن در امتحان؛ قضاوتش با خودتان!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 28صفحه 15