مجله نوجوان 28 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 28 صفحه 22

آزمون پولکی لطفا در آزمون زیر به سوالات دقت نکنید و تنها به 4 گزینه پاسخ دهید. وای به حالتان اگر پول نداشته باشید و درست جواب دهید و قبول شوید. - لازم به ذکر است آنهایی که پول ندارند ، حتما در مرحله دوم که به صورت حضوری و مصاحبه ای برگزار می شود ، یک جوری و به یک بهانه ای رد می شوند. حالا یا با زبان خوش این سوالات را غلط جواب می دهند ، یا خودمان در مرحله دوم کله اش می کنیم. - نکته دوم اینکه ما اصولا قربان بچه پولدارها می رویم! 1- کدام یک بهتر است؟ الف) ثروت ب) پول ج) چک پول د)چک خالی 2- کدام یک بدتر است؟ الف) علم بدون پول ب) دانش بدون پول ج) تخصص بدون پول د) بی پولی خالی 3- کامبیز از پدرش روزی 100 هزار تومان پول توجیبی می گیرد و محسن از پدرش روزی 200 تومان می گیرد ،کدام جواب درست است؟ الف) کامبیز پول محسن را بگیرد و با روزی 100 هزار و دویست تومان خوش باشد. ب) محسن پولش را بدهد به کامبیز و با جیب خالی خوش باشد. ج) محسن و کامبیز پولهایشان را بگذارند روی هم و کامبیز هرچه دلش خواست بخرد. د) کامبیز و محسن پولهایشان را بگذارند روی هم و باز کامبیز برود هرکار خواست بکند. 4- در سوال بالا ، فاصله طبقاتی یعنی چه؟ الف) تفاوت بین پشت بام و زیرزمین را فاصله طبقاتی گویند. ب) تفاوت بین فاصله زیرزمین و پشت بام را فاصله طبقاتی گویند. ج) تفاوت بین فاصله و طبقات را زیرزمین گویند. د) تفاوت بین طبقات و فاصله را پشت بام گویند. 5- عبارت «10 درصد مردم کشور ، 70 درصد سرمایه کشور را در اختیار دارد» یعنی چه؟ الف) یه کامبیز دارم تا نداره ، صورتی داره ، ماه نداره! ب) هرچی سنگه مال پای لنگه! ج) سلام علیکم ، خوب هستین؟ د) معنی ندارد ،گریه دارد! 6- درباره سوال همیشگی «علم بهتر است یا ثروت» چه نظری بهتر است داشته باشیم؟ الف) بنویسیم علم ، بخوانیم ثروت! ب) بنویسیم علم ، بخوانیم پول! ج) چیزی ننویسیم فقط بخوانیم ثروت! د) نظری نداشته باشیم که بعدا شرمنده خودمان نشویم. 7- عبارت خواب آلود «سرمایه داران باید به فرهنگ و هنر اهمیت بدهند و در کنار هزاران فعالیت جیبی ، یک فعالیت فرهنگی هم بکنند» چی میگه؟ الف) هه! ب) چی؟ ج) اِ... راستی؟! د ) خواب دیدی ، خیره! 8- شما پول ندارید ، پس چی دارید؟ الف) رو دارم ب) امید دارم ج) هوش دارم د) سلام علیکم ،خوب هستین؟!

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 28صفحه 22