مجله نوجوان 39 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 39 صفحه 5

حسن بن علی (ع) نوشتند. این نامه به ظاهر خطاب به امام حسن مجتبی(ع) است. بخشهای اساسی آن عبارتند از : 1- جوان و ضرورت توجه به تربیت او : امام (ع) در حالی که بعد از جنگ صفین در بحرانی ترین شرایط حکومت خودشان بودند در همان حال از اوضاع و احوال آنان غافل نبودند. امام (ع) این نکته حساس را در ابتدای نامه 31 اینگونه مطرح می کنند : اما اگر من باشم و من تنها به فکر مردم هستم و غم من ، غم آنان است. ولی اینک ضرورت تربیت تو مرا بر آن داشته تا تو را از یاد نبرم و تمام توجهم را به سوی تو پیش رانم. این وظیفه ای است که خواب راحت را از من ربوده و راستی و حقیقیت را که دروغی آمیزه آن نیست پیش رویم نهاده است. ... گوشه دیگر نوشته شده : دوم جوان و ضرورت توجه به مربی و دستورهای او و همانجا زیر خطبه ای از امام را خط کشیده است : ... و تَفَهَّم وصیَّتی و لاتَذهَبَنَّ عنک صَفحاً فانَّ خَیزَ القول ما نََفَعَ و اعلَم انَّه لاخَیرَفی علم لایَنفَعُ. نگاهم بسوی ترجمه اش می رود. فرزندم! در وصیتم عمیقا تفکرکن و هیچگاه به آن بی توجه مباش ، چرا که بهترین سخنها سخنی است که نفع برساند. بدان که هر علمی که نفع (دینی ) نرساند سودی ندارد. با خودم فکر می کنم هنر چه نفع دینی می تواند برساند؟ هنر که علم نیست! ولی اگر هنر به درد دین نمی خورد حتما بابام با رفتن من به رشته هنر مخالفت می کرد. سه پایه نقاشی و جعبه مداد رنگی ام گوشه اطاق همیشه آماده اند. صدای بابا در اطاق طنین انداز می شود : - اصول تربیت جوان از دیدگاه امام علی (ع) عبارتند : اول - توجه دادن به توحید و جهان بینی الهی. قلم مو را در آب لیوان حرکت می دهم و برروی رنگ آبی قرار می دهم. بالای صفحه مقوای «اشتنباخ» انتظار قلم مویم را می کشد. بابا دوباره می گوید : دوم - توجه دادن به الگو بودن پیامبر اسلام (ص) و دیگر رهبران راستین. سوم - شناخت واقعیتها چهارم- اولویت دادن آشنایی جوان با قرآن ... ... مقوای روی بوم با رنگهای مختلف سفیدی خود را از دست داده است. ناخودآگاه درختی در آسمان کشیده ام که ریشه هایش در زمین ولی دوباره به سوی آسمان بازگشته است. "بابا" در حالی که سرفه می کند دوباره ادامه می دهد : - پنجم تنظیم روابط با دیگران و ششم شناخت دقیق لغزشها و لغزشگاه ها و موانع تربیت ... دیگر نمی تواند ادامه بدهد. دلم می سوزد. بعدِ جنگ تا حالا چند عمل روی حنجره اش انجام داده اند اما فایده ای نداشته است. گاز خردل آرام ، آرام او را به سوی آسمان می کشد ... باز با زحمت ادامه می دهد : - هفتم ؛ توجه دادن جوان به دعا. هشتم؛ دادن دیدگاههای بلندنظرانه به جوان و نهم ؛ مغتنم شمردن فرصتها... صدای بابا خاموش می شود. ماه رفته و صبح شده است. حالا می فهمم چرا دانشجویان "بابا" هنوز هم با خانه ما در تماس هستند و یادش می کنند. یعنی روح بابا هنوز به آنها درس می دهد؟ صورتم را به اثر جدیدم نزدیک می کنم. احساس می کنم با طراوت شده ام. چشمانم رو به سنگینی می رود. روی تختخواب دراز می کشم. نور زرد چراغ مطالعه مثل خورشید روی نهج البلاغه پهن شده. میان خواب و بیداری تصمیم می گیرم اسم تابلو را بگذارم اکسیژن. حالا حتما بابا دارد بدون درد نفس عمیق می کشد. نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 39صفحه 5