مجله نوجوان 39 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 39 صفحه 11

مساجد از دیدگاه امام همانطوری که پیغمبر در مسجد زندگی می کرد ، در همان مسجد با مردم معاشرت می کرد و از همان مسجد هم تجهیز می کرد جیوش را برای کوبیدن قدرتها. *** مسجد اعظم ، مسجد پیغمبر اکرم هم مثل این مسجدهای شما نبوده است. یک جای کوچکی ، یک سقفی با این لیفهای خرما ، یک چیزی درست کرده بودند ، یک دیوار کوتاه هم برای اینک مثلا حیوانات وارد نشوند با یک چیزی یا گلی از همین درست کرده بودند. اما سرنوشت اسلام را در یک همچو مسجدی درست می کردند. مسجد بود ، همچو نبود که قبه و بارگاه باشد بعد میان تهی ، از آن تشریفات خالی بود لکن از همان جا روم و ایران را شکست دادند. جویبار خاطرات - امام به سبزی خوردن خیلی علاقه داشتند. یک روز به امام عرض کردیم که به ما اجازه بدهید یک کیلو سبزی برای سه روز بخریم و هر روز نخریم. فرمودند : خیر ، معنا دارد چیزی که نیاز نداریم بخریم و ذخیره کنیم. - امام نسبت به امور مالی احتیاط فوق العاده ای داشتند؛ مثلا اگر می خواستند آبلیمو بخرند ، به خدمتکار دستور می دادند فقط 50 فلس بخر یعنی به اندازه یک لیوان! و هرچه خدمتکار اصرار می کرد که یک شیشه می گیریم ، می فرمود : نه ، فعلا به اندازه ای که لازم است باید بگیرید. سبزی که می خواستند بگیرند بیش از چند فلس نمی گرفتند. اینها ریزه کاریهایی است که بزرگی و عظمت این مرد را می رساند. آیت الله سیدعباس خاتم یزدی نوجوانان دوست

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 39صفحه 11